Allmänlydnad – Fiskedam för hund 3 (Klart man ska få tugga i sig vinsten direkt)