Rallylydnad – Micos Titelchans 2016-10-02

Nybörjasklass A                                                                                       Nybörjasklass B

Fortsättningsklass A                                           Fortsättningsklass B                                  Fortsättningsklass C

Lydnad 2016-09-25

Lydnadsklass 1                                                                              Lydnadsklass 2

Lydnadsklass 3                                                                            Lydnadsklass Elit

Bruksprov Sök 2016-05-07

Lägre klass                                              Högre klass                                                 Elitklass