Info om SNWK och hur man anmäler till DP & tävling

Doftprov – hur går det till?

Doftprov

Innan ett ekipage tillåts tävla behövs ett godkänt doftprov för aktuell doft i den klass du tänkt tävla i. Doftprovet genomförs för att säkerställa att hunden känner igen den doft som den ska söka efter på tävling. Doftprovet är även till för att du som förare ska kunna visa att du kan läsa av din hund och avgöra när hunden hittat doften. Ett godkänt doftprov gäller för den personen och den hunden som genomfört doftprovet tillsammans. Vill fler i familjen tävla med samma hund ska de också göra doftprov tillsammans.

Hur går det till?

Innan din start får du information av doftprovdomare eller doftprovledare. Du ska också visa upp hundens vaccinationsintyg och medlemskap i SNWK eller annan klubb under SKK. En kontroll av hundens identitet kan göras genom avläsning av hundens chip. Arrangören väljer om de gör stickprov eller kontrollerar alla hundar.

Mer om vaccinationer och doftprovregler finns här, under fliken Prov och tävling/regelverk och filarkiv.
Det är den tävlandes ansvar att ha läst regelverket och du får mycket information om du går igenom reglerna för doftprov.

Ett doftprov består av 12 stycken behållare (kartonger), där en av behållarna innehåller hydrolat. Kartongerna kan stå på en rad eller två rader. Avståndet mellan kartongerna är 120 cm ifrån varandra. Alla kartongerna ska vara lika och ha storleken av en Calzone (pizza) kartong. Alla kartonger utom den med hydrolat ska innehålla en negativ bärare (en möbeltass eller tops) som inte innehåller doft.
Hydrolatet ska bytas ut en gång i timmen.

Hunden ska hitta rätt behållare inom tre minuter. Du får gå fram och tillbaka längst med behållarna hur många gånger du vill. Du får påvisa hunden på behållarna (men inte röra dem) och du får prata med hunden. Doftprovet kan genomföras både inomhus och utomhus.

När du bedömer att hunden har hittat doftgömman meddelar du det genom att sträcka upp ena handen och säger ”markering”. Då stoppas tiden och provledaren meddelar direkt om det är rätt eller fel. När du har fått bekräftelse på att hunden har hittat rätt kartong får du belöna din hund 20 cm ifrån rätt kartong.
Var det fel kartong berättar provledaren var den rätta kartongen är och du får möjlighet att låta hunden komma fram till den och belöna din hund där.

Doftprovet kan göras med tre olika hydrolater: Eukalyptus (NW1), Lagerblad (NW2) och Lavendel (NW3).
I NW2 och NW3 förekommer det minst två olika störningsdofter, som döljer sig i minst sex stycken av de kartonger som inte innehåller hydrolatet. Genom att ha störningsdofter kan man säkerställa att hunden påvisar doften av hydrolatet och inte bara en avvikelse i en kartong.

Mer om störningsdofter finns på här, på Svenska Nose Work klubbens hemsida.
Under fliken Prov och tävling/regelverk och filarkiv hittar du mer om störningsdofterna.

Godkänt doftprov
Om Doftprovdomaren meddelar att markeringen var rätt är ditt doftprov godkänt för den aktuella doften. Du erhåller ett intyg på godkänt doftprov som i framtiden ska visas upp på tävlingar.

Ej godkänd
Du kan bli underkänd på doftprov p.g.a:

– att du sagt ”markering” vid fel behållare.
– att du chansar på en behållare, men hunden visar inga tecken på att känna igen doften.
– att hunden uträttar sina behov under provtillfället.
– att du avsiktligen vidrör en behållare.
– att hunden avsiktligen har sönder kartonger vid provtillfället.

Det är tillåtet att hunden lägger en tass eller buffar på en kartong under doftprov. Hund som biter, krafsar ordentligt eller sliter i kartongen blir underkänd.

Du erhåller ej godkänt doftprov och får inte göra om ditt doftprov förrän dagen efter.

För att göra doftprov ska:

Föraren vara medlem i SNWK eller annan SKK-ansluten länsklubb, specialklubb eller erkänd utländsk kennelklubb. Föraren ska vara minst 12 år gammal. Är föraren under 15 år ska en vuxen medfölja på doftprovsområdet men ej under själva doftprovet.

Hunden ska ha uppnått minst 10 månaders ålder, samt har giltigt vaccinationsintyg. Hunden ska vara registrerad eller ha TAVLIC (tävlingslicens) i SKK.

Nose Work är en sport för alla!

Om din hund är blyg eller har problem med andra hundar ska du ha ett gult band på den. Om du inte har ett eget kan arrangören hjälpa dig med en. Då ser de övriga tävlande att de ska ge dig lite mer avstånd. Tänk på att för många kan det gula bandet vara en nyhet, så det är ingen nackdel om du berättar att din hund har gult band.

Rullstol? Meddela arrangören om du behöver använda rullstol på doftprovet. Arrangörerna försöker så långt det är möjligt se till att alla ska kunna ta sig fram.

Löptik? Meddela arrangören om din tik löper. Du får då starta sist istället och kanske får du lite restriktioner om var du ska rasta din hund. Löptikar ska bära tikskydd under prov, oftast också på området.

Att tävla i Nose Work

Tävla i Nose Work

Det finns tre olika tävlingsklasser i Nose Work, NW1, NW2 och NW3. Det tillkommer en ny doft i varje klass. Det finns fyra olika moment i varje klass. Samtliga moment genomförs på tid:

  • Behållarsök
  • Inomhussök
  • Utomhussök
  • Fordonssök

Inför varje ny doft som hunden ska söka efter genomförs ett så kallat doftprov. Under ett doftprov placeras den aktuella doften i en av tolv kartonger. Om ekipaget identifierar den kartong i vilken doften är gömd, tillåts ekipaget tävla. Doftprovet genomförs av etiska skäl för att säkerställa att hunden känner igen den doft den ska söka efter och att föraren kan läsa sin hund.

I NW1 söker hunden efter en doft och en doftgömma i samtliga moment. I NW2 söker hunden efter två dofter och antalet doftgömmor variera mellan en och två. I NW3 kan upp till tre dofter, kombinationer av dessa samt tomma sök förkomma. Ett tomt sök innebär att ingen doft finns utplacerad. Vid ett tomt sök ska föraren meddela domare att det inte finns någon lukt utplacerad inom den utsatta tidsgränsen.

Tre olika doftämnen

I princip kan man lära sin hund att leta efter vilka dofter som helst. Tävlingsmässigt har Svenska Nose Work Klubben valt att använda sig av hydrolaterna Eukalyptus, Lagerblad och Lavendel. En hydrolat består av de vattenlösliga ämnena från en växt. De hydrolater som används i Nose Work har inga kända biverkningar.
För att få tävla i Nose Work behöver du först avlägga ett godkänt doftprov. Doftprovet består antingen av 12 kartonger på en rad eller i två rader med 6 kartonger vardera. En av dessa kartonger innehåller måldoften (antingen Eukalyptus, Lagerblad eller Lavendel beroende på vilken klass som provet avser) och resterande 11 är tomma. Lådorna står ca 120 cm ifrån varandra. Du och din hund startar från en startlinje. Så fort hundens nos korsat startlinjen startar klockan och du har tre minuter på dig att tillsammans med din hund hitta målboxen. När du tror att hunden hittat lådan så signalerar du till domaren genom att till exempel säga ”markerat”. Du får en direkt bekräftelse av domaren om det är rätt och får då belöna din hund!

Ett doftprov äger rum för varje ny doft du tävlar i men görs bara en enda gång för varje ekipage (hund med förare)/doft. Reglerna i ett doftprov är alltid samma, det är bara doften i målboxen som varierar beroende på vilken klass du skall tävla i. Ibland avlägger du ditt DP i samband med tävling. Det är även möjligt att avlägga doftprovet innan tävling till exempel i samband med en Nose Work kurs eller när tillfälle för doftprov ges av Nose Work instruktörer.

På själva tävlingsdagen går du en banvandring tillsammans övriga tävlande. Banvandringen genomförs av arrangören av tävlingen och den sker utan hund. Syftet med banvandringen är att få en bild av de olika  sökområdena samt få information om var du väntar på din tur, var du ska gå in och var du ska gå ut. Under banvandringen går även arrangören igenom säkerhetsaspekter och övergripande information om tävlingen.

Under tävlingsdagen kommer du att spendera mestadels av tiden med att vänta på din tur att söka. Det betyder att det är bra att hitta en plats där du och din hund kan slappna av. Om din hund är burtränad kan bilburen vara ett alternativ.

När det snart är din tur att söka får du ta plats avskilt från de andra tävlande i ett väntområdet som ligger en bit bort från de övriga deltagarna. Därefter ropas ni in i tävlingsområdet av en funktionär och får en sista genomgång av tid och startlinjen. Sedan är det dags att söka rätt på doften! När du tror/vet att hunden hittat den så signalerar du ”markerat” till domaren. När du signalerar att du och din hund har hittat doften stoppas tiden.  Om domaren bekräftar att det är rätt får du belöna din hund på väg ut från sökområdet.

En tävling tar nästan hela dagen och innebär att ekipagen flyttar sig mellan olika sökområden, vilket betyder att du och din hund ibland behöver transportera er längre sträckor. I kallelsen till tävling bör tillgänglighet och  framkomlighet framgår. Du kan alltid kontakt arrangören om du har frågor kring tävlingsområdet.

Under tävling är det ditt ansvar att hålla avstånd till andra hundar (minst 2 meter).  Detta gäller samtliga hundar. Om du har en hund som behöver mer avstånd kan du välja att bära ett gult band som signalerar till andra förare att du och din hund behöver extra mycket utrymme.