Högre_Klass_Rapport

1. Karola Fängström och Eyla 528p
2. Marie Sörensson och Kelpien 434.5p