MH för alla hundraser registrerade i SKK

Anmälan sker via SBK Tävling

Svenska Brukshundklubbens mentalbeskrivning hund (MH) beskriver de beteenden, som genom forskning, visat sig vara starkt ärftliga hos hundar. Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras.

Alla hundägare med hundar registrerade i Svenska kennelklubben (SKK) har möjlighet att anmäla sin hund till MH vilket ger hundägaren en bra bild av vem hunden är i andra änden av kopplet.

MH har genomgått omfattande undersökning i flera omgångar av forskare, vilket resulterat i en unik sammanställning över beskrivna hundar. Dessa utgör ett bra underlag när rasklubbarna utvärderar sitt avelsarbete. Resultaten hjälper även forskningen att förstå hundars mentalitet.

MH är inget test där hunden blir godkänd eller underkänd, utan är en beskrivning som protokollförs.

Krav på hunden för att delta

 • Minst tolv månader gammal
 • Registrerad i SKK eller i av SKK erkänd utländsk kennelorganisation
 • ID-märkt
 • Vaccinerad enligt gällande regler
 • Vara fullt frisk och inte löpa
 • Hunden får inte vara utsatt för doping eller andra otillbörliga förhållanden.

Krav för brukshundraser

För att uppnå de höga krav som Svenska Brukshundklubben ställer på bruksrasernas avelsprogram finns det krav på att hundar (över 18 månaders ålder) har genomgått MH om man t ex vill tävla Bruksprov, genomföra tjänstehundsutbildning eller bedriva avel.

Så här går MH till

I ett standardiserat protokoll och utifrån en intensitetsskala beskrivs hundens reaktioner i dessa olika moment. Beskrivningen tar cirka 45 minuter.

Den som beskriver hunden kallas mentalbeskrivare. En mentalbeskrivare har minst 125 timmars teoretisk utbildning bakom sig samt ett par års samlad praktisk erfarenhet från att ha medverkat som funktionär på ett antal mentalbeskrivningar.

Mentalbeskrivningen består av olika moment:

 • Kontakt/socialitet: Beskrivaren iakttar hundens reaktioner via kontakt och samarbete med en främmande människa. Man tittar också på hur hunden låter sig hanteras av en testledare.
 • Lek/lekfullhet: Beskrivaren tittar på hundens vilja att samarbeta med en människa genom att titta på lusten att jaga ifatt och gripa en trasa samt hur engagerad den är i leken.
 • Jaktlust/Förföljande: Beskrivaren tittar på hundens intresse att följa efter bortflyende föremål, hur snabbt den startar och vad den gör med föremålet när den hittar det.
 • Aktivitet: I momentet aktivitetsnivå tittar beskrivaren på hur hunden beter sig i ett passivt tillstånd, där ägaren står helt still med hunden kopplad. Här reagerar hundar olika, men önskvärt är att hundar kan koppla av i en passiv situation trots att den har varit aktiv precis innan.
 • Nyfikenhet/intresse: Beskrivaren tittar på hundens nyfikenhet, vilja och mod att lämna sin ägare för att undersöka det som nyss hänt och eventuellt vara aktiv med vad som kan ha uppfattats som skrämmande. Man beskriver även hundens intresse för att inleda eller besvara lekinvit med en funktionär på avstånd från ägaren.
 • Skott: En ljudkänslig hund mår inte bra i dagens bullriga samhälle och hundar som är skotträdda eller skottberörda för ofta över denna rädsla till sina avkommor. För användning i avel och vid utbildning är det viktigt att hundarna inte är skotträdda. På ett MH beskriver man om hunden är skottberörd både under lek med ägaren och i passivt tillstånd.
 • Rädsla: Det kan vara rationellt för hunden att bli rädd om den utsätts för ett plötsligt hot, som i ett moment då en overall plötsligt dras upp framför hunden. Det är också viktigt att rädslan släpper när överraskningen/hotet upphör och att hunden slappnar av och kanske till och med visar nyfikenhet för det som skett. Detta, samt hur mycket stöd hunden söker från sin förare, tittar beskrivaren på i flera moment.
 • Hot: I det här momentet använder man funktionärer utklädda till spöken för att se hur hunden reagerar på okända hot som långsamt närmar sig hunden. Beskrivaren tittar på hur hunden står emot hotet, om den vill försvara sig eller sin förare, samt om hunden visar intresse att undersöka spökena efter att dessa slutat agera hotfullt.

Efter beskrivningen får hundägaren en kopia av protokollet som bevis för att hunden har känd mentalstatus. Originalet skickas via Svenska Brukshundklubben till Svenska Kennelklubben (SKK) för registrering och förs in i hundens stamtavla.

Läs mer om MH på Svenska Brukshundklubben.

MH på Gävle BK

Du hittar alla våra tillfällen för mentalbeskrivning hund (MH) i SBK Tävling. Välj fliken för MH/MT.

Du kan även se utsatta tillfällen under fliken Händer på klubben.