Warning: The magic method Visual_Form_Builder::__wakeup() must have public visibility in /customers/5/5/5/gavlebk.se/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/visual-form-builder.php on line 68 Warning: The magic method Visual_Form_Builder_Form_Display::__wakeup() must have public visibility in /customers/5/5/5/gavlebk.se/httpd.www/wp-content/plugins/visual-form-builder/public/class-form-display.php on line 35 Mentaltest (MT) – GÄVLE BRUKSHUNDKLUBB

Mentaltest 2007 (MT2007)

Anmälan sker via SBK Tävling

Att göra Svenska Brukshundklubbens mentaltest (MT) ger ägaren ökad kunskap om hundens beteenden och egenskaper, och uppfödarna ett underlag för det fortsatta avelsarbetet.

Från och med 1 januari 2017 finns två olika mentaltester inom Svenska Brukshundklubben.

Det ena är enligt det regelverk som godkänts av Svenska Kennelklubben. Detta är samma regler som gällt sedan 2007 och benämns MT2007. Resultaten från MT2007 registreras av Svenska kennelklubben i Hunddata.

Det andra är Brukshundklubbens nya MT – MT2017.

Om mentaltest 2007

Svenska Brukshundklubbens mentaltest härstammar från Statens Hundskola i Sollefteå där mentaltestet utvecklades som kontrollfunktion för brukshundar. Brukshundklubbens första mentaltest blev verklighet 1972 och behölls med samma upplägg fram till 2007 då Brukshundklubben hade utvecklat ett nytt MT som vi nu kallar för MT2007.

För att delta i mentaltest 2007 måste hunden vara mellan 18 och 48 månader. Mentaltesten innehåller delar som bland annat samarbete, social självsäkerhet och rädslor.

Två domare bedömer hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt. MT2007 är uppdelat i två delar där minimipoäng måste uppnås i båda för att ge godkänt.

Korningar arrangeras av Svenska Brukshundklubben för brukshundsraser och av Schanuzer-Pincherklubben (SSPK) för sina raser.

Resultat MT2007

Resultaten från MT2007 registreras i Svenska Kennelklubbens hunddata.

Mentalitet och exteriör

I korningen ingår en del för test av hundens mentalitet och för bedömning av exteriören. Hundar som blir godkända i både mentaldel och exteriördel erhåller den meriterande titeln KORAD.

Exteriörbeskrivning

Svenska Brukshundklubben och rasklubbarna arrangerar också exteriörbeskrivningar för våra brukshundraser.

Exteriörbeskrivning av brukshundraser

Under exteriörbeskrivningar görs en noggrann och detaljerad genomgång av hunden. Individen mäts på flera olika sätt och brister, förtjänster och avvikelser från rasstandarden noteras. Hundens exteriör redovisas i ett protokoll som är gemensamt för alla brukshundraser.

Hundägare kan göra exteriörbeskrivning enligt följande:

Från 12-17 månaders ålder.
Dessa resultat registreras enbart av Svenska Brukshundklubben.

Från 18 månaders ålder.
Dessa resultat registreras av Svenska Kennelklubben i Hunddata.

Det finns ingen övre åldersgräns för att göra exteriörbeskrivning.

Utbildade exteriörbeskrivare

Exteriörbeskrivningen utförs av en auktoriserade exteriörbeskrivare. Våra exteriörbeskrivare utbildas av exteriördomare i Svenska Brukshundklubben. Utbildningen är omfattande och deltagarna har en gedigen bakgrund och ett stort intresse för anatomi och rasstandard. Deltagarna till utbildningen anmäls av respektive rasklubb.

Korad hund

För att få titeln KORAD registrerad hos Svenska Kennelklubben måste hunden ha ett godkänt resultat från en exteriörbeskrivning gjord då hunden är 18 månader eller äldre, och ett godkänt resultat från mentaltest MT2007.

Korningsdiplom uppfödare

Svenska Brukshundklubbens korningsdiplom tilldelas tik med minst fem korade avkommor, hane med minst 15 korade avkommor och uppfödare med minst 10 korade avkommor.

Här kan du ansöka om korningsdiplom för uppfödare.

Enskilda hundar som fått titeln korad kan erhålla ett diplom genom de flesta rasklubbar.

Gävle BK och korningar

Du hittar alla våra tillfällen för mentaltest (MT) och korning i SBK Tävling. Välj fliken för MH/MT. Du kan även se utsatta tillfällen under fliken Händer på klubben.