Styrelsen informerar

Medlemmar som vill läsa Gävle BKs protokoll eller få tillgång till annan information som enbart gäller våra medlemmar kan gå in under fliken Gävle BKs medlemmar som är lösenordsskyddad. Skicka namn och medlemsnummer via e-post till sekreterare@gavlebk.se så returneras lösenordet.

Gävle BK:s styrelse för verksamhetsåret 2018


Ordförande:

Monah Lithner
E-post: ordforande@gavlebk.se
Tel: 0708-706 959

Vice ordförande:
Lisa-Marie Karlsson
E-post: liskarlsson@gmail.com
Tel: 070-636 09 52

Sekreterare:
Katarina Bergkvist
E-post: sekreterare@gavlebk.se
Tel: 073-841 64 27

Kassör:
Bengt-Olof Brandt
E-post: kassor@gavlebk.se
Tel: 073-581 71 02

Ledamöter:
Nathalie Swahn
E-post: nathalieswahn@gavlebk.se
Tel: 073-507 77 02

Matilda Himmerstål
E-post: matildaochprima@gmail.com
Tel: 070-659 98 69

Elisabeth Mattsson
E-port lisa.mattsson1966@gmail.com
Tel: 070-519 81 13

Suppleant:
Bitte Karlsson
E-post: bittekarlsson123@gmail.com
Tel: 070-667 87 13

Jenny Borgersen
E-post: pepper-zaga@hotmail.com
Tel: 070-301 05 12

Åsa Björck
E-post: asabjorck.58@hotmail.se
Tel: 073-059 79 98

Revisorer:
Thomas Strand
E-post: thomas.abyggeby@sverige.nu
Tel: 070-925 50 92

Maud Lagerlöf
E-post: maud.lagerlof@gmail.com
Tel: 0700-528 01 68

Revisor suppleant:
Ingela Norin
E-post: i.norin@telia.com
Tel: 076-886 82 42

Susanne Metz
E-post: evasusannemetz@gmail.com
Tel: 070-361 31 35

Valberedning  för verksamhetsår 2018

Malin Karlsson – Sammankallande
E-post: malinkarlsson@gavlebk.se
Tel: 076-271 26 05

Camilla Skoglund
E-post: Millan911@hotmail.com
Tel: 076-775 00 91

Anders Horvath
E-post: anders.horvath@gmail.com
Tel: 072-262 45 42

Stadgar för Gävle brukshundsklubb

Här kan du läsa Gävle BK:s stadgar.