Styrelsen informerar

Medlemmar som vill läsa Gävle BKs protokoll eller få tillgång till annan information som enbart gäller våra medlemmar kan gå in under fliken Gävle BKs medlemmar som är lösenordsskyddad. Skicka namn och medlemsnummer via e-post till sekreterare@gavlebk.se så returneras lösenordet.

Gävle BK:s styrelse för verksamhetsåret 2020


Ordförande:

Malin Karlsson
E-post: ordforande@gavlebk.se
Tel: 076-2712605

Vice ordförande:
Nathalie Swahn
E-post: nathalieswahn@gavlebk.se
Tel: 073-5077702

Sekreterare:
Jenny Borgersen
E-post:
sekreterare@gavlebk.se

Tel:

Kassör:
Anders Horvath
E-post: kassor@gavlebk.se
Tel: 

Ledamöter:
Ebba Leidhammar
E-post:
Tel: 

Bitte Karlsson
E-post:
Tel: 

Niklas Nygren
E-port
Tel:

Suppleant:
Lisa Mattsson
E-post:
Tel:

Minna Öst
E-post:
Tel: 

Carina Hedman
E-post:
Tel: 

Revisorer:
Thomas Strand
E-post: thomas.abyggeby@sverige.nu
Tel: 070-925 50 92

Maud Lagerlöf
E-post: maud.lagerlof@gmail.com
Tel: 0700-528 01 68

Revisor suppleant:
Ingela Norin
E-post: i.norin@telia.com
Tel: 076-886 82 42

Susanne Metz
E-post: evasusannemetz@gmail.com
Tel: 070-361 31 35

Valberedning  för verksamhetsår 2020

Lisa-Marie Karlsson – Sammankallande
E-post: liskarlsson@gmail.com
Tel:

Anna Bäckström
E-post: 
Tel:

Maria Andersson
E-post:
Tel: