Styrelsen informerar

Medlemmar som vill läsa Gävle BKs protokoll eller få tillgång till annan information som enbart gäller våra medlemmar kan gå in under fliken Gävle BKs medlemmar som är lösenordsskyddad. Skicka namn och medlemsnummer via e-post till sekreterare@gavlebk.se så returneras lösenordet.

Gävle BK:s styrelse för verksamhetsåret 2021


Ordförande:

Nathalie Swahn
E-post: ordforande@gavlebk.se
Tel: 073-5077702

Vice ordförande:
Malin Karlsson
E-post: malin.65@hotmail..com
Tel: 076-2712605

Sekreterare:
Katarina Bergkvist
E-post: sekreterare@gavlebk.se
Tel: 073-8416427

Kassör:
Carina Hedman
E-post: kassor@gavlebk.se
Tel: 070-2763540

Ledamöter:
Bitte Karlsson
E-post: bittekarlsson123@gmail.com
Tel: –

Jenny Borgersen
E-post: pepper-zaga@hotmail.com
Tel: –

Hanna Markusson
E-post: hanna.markusson@outlook.com
Tel: –

Suppleant:
Lotta Norgren
E-post: centerpiecee@live.se
Tel: 072-2037596

Kersti Murén
E-post: kersti.muren@gmail.com
Tel: –


E-post:
Tel: 

Revisorer:
Lucy de S.J Braga
E-post: lucianne_b@hotmail.com
Tel: 073-3695169

Göran Malm
E-post: malm.reklam@telia.com
Tel: 070-6163964

Revisor suppleant:
Irene Hellberg
E-post: Irene.hellberg@icloud.com
Tel: 070-7705975


E-post:
Tel: 

Valberedning  för verksamhetsår 2020

Lisa-Marie Karlsson – Sammankallande
E-post: liskarlsson@gmail.com
Tel: –

Ebba Leidhammar
E-post: ebba@leidhammar.net
Tel: –

Annette Jonsson
E-post: annette.jonsson@hotmail.com
Tel: 073-9574636