Styrelsen informerar

Medlemmar som vill läsa Gävle BKs protokoll eller få tillgång till annan information som enbart gäller våra medlemmar kan gå in under fliken Gävle BKs medlemmar som är lösenordsskyddad. Skicka namn och medlemsnummer via e-post till sekreterare@gavlebk.se så returneras lösenordet.

Gävle BK:s styrelse för verksamhetsåret 2019


Ordförande:

Jessica Loeva Hedman
E-post: jessicaloeva@hotmail.com
Tel:

Vice ordförande:

E-post:
Tel:

Sekreterare:
Petra Edqvist
E-post: petra@varmepumpcenter.se
Tel:

Kassör:
Maria Andersson
E-post: kassor@gavlebk.se
Tel: 

Ledamöter:
Michaela Gästgivar
E-post: gastgivar.michaela@gmail.com
Tel: 


E-post:
Tel: 


E-port
Tel:

Suppleant:

E-post:
Tel:


E-post:
Tel: 


E-post:
Tel: 

Revisorer:
Thomas Strand
E-post: thomas.abyggeby@sverige.nu
Tel: 070-925 50 92

Maud Lagerlöf
E-post: maud.lagerlof@gmail.com
Tel: 0700-528 01 68

Revisor suppleant:
Ingela Norin
E-post: i.norin@telia.com
Tel: 076-886 82 42

Susanne Metz
E-post: evasusannemetz@gmail.com
Tel: 070-361 31 35

Valberedning  för verksamhetsår 2019

Malin Karlsson – Sammankallande
E-post: malinkarlsson@gavlebk.se
Tel: 076-271 26 05

Camilla Skoglund
E-post: Millan911@hotmail.com
Tel: 076-775 00 91

Anders Horvath
E-post: anders.horvath@gmail.com
Tel: 072-262 45 42

Stadgar för Gävle brukshundsklubb

Här kan du läsa Gävle BK:s stadgar.