Styrelsen informerar

Medlemmar som vill läsa Gävle BKs protokoll eller få tillgång till annan information som enbart gäller våra medlemmar kan gå in under fliken Gävle BKs medlemmar som är lösenordsskyddad. Skicka namn och medlemsnummer via e-post till sekreterare@gavlebk.se så returneras lösenordet.

Gävle BK:s styrelse för verksamhetsåret 2024


Ordförande:
Malin Karlsson
E-post: ordforande@gavlebk.se
Tel: 076-2712605

Vice ordförande:
Malin Skoog

Sekreterare:
Malin Sandin
E-post: sekreterare@gavlebk.se
Tel: 

Kassör:
Maria Törnquist Jonsson
E-post: kassor@gavlebk.se
Tel: 

Ledamöter:
Bitte Karlsson
E-post: bittekarlsson123@gmail.com
Tel: –

Lisa-Marie Karlsson
E-post: liskarlsson@gmail.com
Tel: –

Terese Larsson
E-post:
Tel: –

Suppleant:
Sofie Hedlund
E-post: –
Tel: –

Ebba Leidhammar
E-post: –
Tel: –

Carina Hedman
E-post:
Tel: 

Revisorer:
Irene Hellberg

Ulla Altskog

Revisor suppleant:
Lucy Braga

Valberedning för verksamhetsår 2024

Anders Horvath – Sammankallande
E-post:
Tel: –

Yeison Leidhammar
E-post: –
Tel: –

Bengt-Olof Brandt
E-post: –
Tel: –