Styrelsen informerar

Medlemmar som vill läsa Gävle BKs protokoll eller få tillgång till annan information som enbart gäller våra medlemmar kan gå in under fliken Gävle BKs medlemmar som är lösenordsskyddad. Skicka namn och medlemsnummer via e-post till sekreterare@gavlebk.se så returneras lösenordet.

Gävle BK:s styrelse för verksamhetsåret 2018


Ordförande:

Monah Lithner
E-post: ordforande@gavlebk.se
Tel: 0708-706 959

Vice ordförande:
Lisa-Marie Karlsson
E-post: viceordforande@gavlebk.se
Tel: 070-636 09 52

Sekreterare:
Carina Hedman
E-post: sekreterare@gavlebk.se
Tel: 070-276 35 40

Kassör:
Bengt-Olof Brandt
E-post: kassor@gavlebk.se
Tel: 073-581 71 02

Ledamöter:
Nathalie Swahn
E-post: nathalieswahn@gavlebk.se
Tel: 073-507 77 02

Katarina Bergkvist
E-post: katarina.bergkvist@gmail.com
Tel: 073-841 64 27

Elisabeth Mattsson
E-port lisa.mattson1966@gmail.com
Tel: 070-519 81 13

Suppleant:
Bitte Karlsson
E-post: bittekarlsson123@gmail.com
Tel: 070-667 87 13

Malin Karlsson
E-post: malinkarlsson@gavlebk.se
Tel: 076-271 26 05

Minna Öst
E-post: stina_minna@outlook.com
Tel: 073-339 29 30

Revisorer:
Thomas Strand
E-post: thomas.abyggeby@sverige.nu
Tel: 070-925 50 92

Maud Lagerlöf
E-post: maud.lagerlof@gmail.com
Tel: 0700-528 01 68

Revisor suppleant:
Ingela Norin
E-post: i.norin@telia.com
Tel: 076-886 82 42

Susanne Metz
E-post: evasusannemetz@gmail.com
Tel: 070-361 31 35

Valberedning  för verksamhetsår 2018

Susanne Lansén – Sammankallande
E-post: tervis08@gmail.com
Tel: 073-1581319

Camilla Skoglund
E-post: Millan911@hotmail.com
Tel: 076-775 00 91

Anders Horvath
E-post: anders.horvath@gmail.com
Tel: 072-262 45 42

Stadgar för Gävle brukshundsklubb

Här kan du läsa Gävle BK:s stadgar.