Patrullhund

Gävle BK har aktiva patrullhundsekipage.

Vill du veta mer? Kontakta då vår tjänstehundsektor.

Att utbilda en patrullhund är något för dig som vill göra en insats med hund i Försvarsmakten. Kurser arrangeras runt om i landet på Svenska Brukshundklubbens lokala klubbar.

Patrullhundens uppgifter

Patrullhundens främsta uppgift är att med hjälp av sina välutvecklade hörsel- och luktsinnen, varna sin förare för personer i bevakningsområdet.

Hunden tränas att från fasta platser och i rörelse tydligt markera ljud i terräng. Hunden kan på mycket långa avstånd höra en människa som rör sig, och markera detta för sin förare. Hunden varnar på detta sätt sin förare för eventuella inkräktare. I rörelse kan hunden även med hjälp av sitt fina luktsinne ta upp och följa spår på marken och avslöja personer som gömmer sig i terrängen.

Kursplan för utbildningen och även reglerna för certifikatprov patrullhund finns på Svenska Brukshundsklubbens hemsida.

Soldat i första hand

På uppdrag av Hemvärnet inom Armén, Flygvapnet och Marinen utbildar Svenska Brukshundklubben hundförare och hundar som placeras i Försvarsmaktens olika förband. I förbandet är du i första hand soldat där du och hunden ska vara ett komplement till övrig bevakning med huvuduppgift att varna förbandet.

Ammunitionssökande hundar

Ammunitionssökande hundar kan med luktsinnets hjälp lokalisera antingen minor eller vapen. Hundarna och förarna används framför allt i internationella insatsstyrkor. Sedan slutet av 1990-talet har Brukshundklubben hjälpt Försvarsmakten att grundutbilda hundar till en pool med ammunitionssökande hundar.

Hundtjänstpersonal ur SBK

Som medlem hos Svenska Brukshundklubben kan man också utbilda sig till hundtjänstpersonal och skriva frivilligavtal med Försvarsmakten. Både Flygvapnet och Armén har i krigsorganisationen ett stort behov av kunniga hundinstruktörer som ansvarar för träning och skötsel av hundar.

Den som har utbildat en patrullhund kan söka till Svenska Brukshundklubbens kurser på Hundtjänstskolan i Marma, där hundtjänstpersonal utbildas varje sommar. Läs mer om våra befattningsutbildningar och övriga funktionärsutbildningar under utbildningar på Svenska Brukshundsklubben eller ta kontakt med Tjänstehundsansvarig på klubben.

Läs mer om patrullhund på Svenska Brukshundklubben.

Räddningshund

Vad det innebär med räddningshund

Räddningshund är för dig som trivs med lagarbete och som med kort varsel kan följa med vid en internationell räddningsinsats tillsammans med din hund.

Gör stor nytta

Räddningshundens främsta uppgift är att med hjälp av sitt väl utvecklade luktsinne söka rätt på försvunna personer.

Svenska Brukshundklubben har sedan 1980-talet bedrivit utbildning av räddningshundar på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Några av räddningshundens uppgifter kan vara att söka och markera personer som begravts i rasområden vid t.ex. jordbävningar.
Detta ställer stora krav på att hunden accepterar besvärliga miljöer. Det kan röra sig om lösa underlag, höga höjder, rök, buller eller eld.

Vill du veta mer? Kontakta då vår tjänstehundsektor.